Feltételek és kikötések

Utolsó frissítés dátuma: 2018. május 22.

          A honlaphoz való hozzáférés és annak használata az alábbiakban meghatározott felhasználási feltételek, valamint az összes alkalmazandó jogszabályok hatálya alá tartozik. Az oldalra való belépéssel és azon való böngészéssel Ön fenntartás nélkül elfogadja az alábbiakban meghatározott feltételeket. Ha nem ért egyet az alábbi feltételekkel, kérjük, ne használja a honlapot.

          A honlap fenntartója és üzemeltetője a GEDEON RICHTER FARMACIA S.A. (székhely: Koronka, Fő út 1B/1. sz., Adminisztratív épület, Maros megye, bejegyezve a Maros Megyei Törvényszék melletti Cégbíróságon a J26/578/1992. szám alatt, adószám: RO 3099791).

          A GEDEON RICHTER FARMACIA S.A. szintén vállalja a jelen feltételek és kikötések betartását.

          Az adatkezelési módszereket, a honlap tartalmáért való felelősségre és a szerzői jogokra vonatkozó jogi közleményeket társaságunk szükség szerint felülvizsgálja és módosítja.

          A GEDEON RICHTER FARMACIA S.A. fenntartja a jogot, hogy a felhasználási feltételeket bármikor megváltoztassa, javítsa vagy frissítse, amikor szükségesnek tartja. A Felhasználási feltételek legutóbbi frissítésének dátumát a jelen Felhasználási feltételek oldal felső részén található "Utolsó frissítés dátuma" megjegyzésből tudhatja meg. Javasoljuk, hogy nyomtassa ki a jelen Felhasználási feltételek egy példányát a későbbi hivatkozásokhoz.

KORLÁTOZOTT HASZNÁLAT

          A jelen Honlap tartalma és ezen a Honlapon közzétett bármely anyag a Társaság vagy a Társaság licencadóinak szellemi tulajdonát képezi, mi pedig a jelen Honlapon közzétett tartalom használatára nem kizárólagos, nem átruházható, valamint korlátozott engedélyt adunk Önnek. Ezeket az anyagokat világszerte törvények és egyezmények védik. Minden jog fenntartva. A Honlap felhasználói kötelesek a Honlapunkon megjelenő tartalom vonatkozásában fennálló szerzői minőségünket (vagy a megnevezett bármely közreműködőkét) elismerni. A Honlapról letöltött és kinyomtatott oldalakhoz fűződő szerzői jogot és egyéb szellemi tulajdonjogra vonatkozó jelzést tiszteletben kell tartani és fel kell tüntetni. Tilos a Társaság nevét és védjegyeit előzetes hozzájárulásunk nélkül felhasználni.

          A Társaság előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül sem részben, sem egészben nem terjesztheti, módosíthatja vagy használhatja a Honlap tartalmát - beleértve az összes tartalmat, kép-, hang- és videóanyagot - nyilvános vagy kereskedelmi célokra. Ön tudomásul veszi és elfogadja, hogy - a törvény által előírt eltérő rendelkezés hiányában - a jelen Honlapon közzétett minden tartalom a szerzői jog hatálya alá tartozik, a Társaság és az érintett szerző engedélye nélkül nem használható fel semmilyen más módon, mint ahogyan azt a jelen Felhasználási feltételek vagy a Honlapon található szöveg előírja.

          Sem a Társaság, sem egyéb harmadik személyek nem engedményezik vagy ruházzák át Önre a védjegyekhez, szabadalmakhoz, tulajdonjogokhoz és egyéb szellemi tulajdonjogokhoz fűződő személyes vagy tulajdonosi érdekeltségeiket vagy engedélyeiket, amelyek ily módon vannak megjelölve.

A FELELŐSSÉG KORLÁTOZÁSA ÉS KIZÁRÁSA

          Ez a Honlap és szolgáltatásai romániai lakóhellyel rendelkező személyeknek szólnak.

          Ön saját felelősségére látogathatja és használhatja a Honlapot. A jelen Honlap tartalma kizárólag tájékoztató jellegű, és nem minősül orvosi vagy diagnosztikai tanácsadásnak, amelyre támaszkodnia kellene. Nem értelmezhető tanácsadásként vagy ajánlásként, és az ilyen információk nem szolgálhatnak semmilyen döntés vagy intézkedés alapjául, beleértve a Honlapon közzétett orvosi információkat, amelyek nem helyettesíthetik az egyes betegek igényeihez igazodó részletes orvosi tanácsadást. Sem ez a Honlap, sem annak tartalma nem helyettesíti az egészségügyi szakember tanácsát vagy diagnózisát. Mindig azt tanácsoljuk, hogy az egészségi állapotával kapcsolatos bármilyen kérdéssel forduljon hozzáértő egészségügyi szakemberhez.

          A Honlap tartalmazhat pontatlanságokat és elírási hibákat. Fenntartjuk a jogot, hogy előzetes értesítés nélkül megváltoztassuk, kijavítsuk és/vagy fejlesszük a jelenlegi tartalmat, valamint az ilyen információkban leírt programokat és termékeket. Ésszerű erőfeszítéseket teszünk a Honlapunkon található információk frissítése érdekében, de sem kifejezetten, sem hallgatólagosan nem jelentjük ki és nem szavatoljuk, hogy a Honlapunk tartalma pontos, teljes vagy naprakész.

          Ha Ön vállalati felhasználó vagy egészségügyi szakember, kizárunk minden olyan feltételt, garanciát, hallgatólagos nyilatkozatot vagy egyéb feltételt, amely erre a Honlapra vagy a tartalomra vonatkozik. Ha Ön egyéni felhasználó - végfelhasználó -, Honlapunkat kizárólag az Ön magánhasználatára ajánljuk fel, és Ön beleegyezik abba, hogy nem használja Honlapunkat kereskedelmi vagy üzleti célokra.

          Nem zárjuk ki és nem korlátozzuk semmilyen módon az Önnel szembeni felelősségünket, amennyiben ez jogellenes lenne.

          A törvény által megengedett mértékben sem a Társaság, sem a jelen Honlap fejlesztésében és üzemeltetésében részt vevő más személyek nem vállalnak felelősséget a Honlap tartalmában bekövetkező olyan hiányosságokért, károkért, adatvesztésért vagy bármilyen hibákért, amelyek a kapcsolat létrehozásával, böngészéssel vagy letöltéssel kapcsolatban - közvetlenül, közvetve vagy véletlenül - a Honlap látogatása során keletkeznek.

          Üzleti vagy működési okokból előzetes magyarázat vagy értesítés nélkül felfüggeszthetjük, visszavonhatjuk vagy korlátozhatjuk a Honlap egészének vagy egyes részeinek elérhetőségét.

HARMADIK FELEK LINKJEI

          Amennyiben a Honlap más Honlapokra mutató linkeket tartalmaz, és ezek harmadik felek forrásai, ezek a linkek csak az Ön általános tájékoztatására szolgálnak. Ezek a linkek nem értelmezhetők úgy, hogy mi támogatjuk a hivatkozott Oldalakat vagy az azokon elérhető információkat. Mi semmilyen ellenőrzéssel nem rendelkezünk ezen Honlapok tartalma vagy forrásaik felett.

          Ez a Honlap tartalmazhat a Honlap más felhasználói által feltöltött információkat és anyagokat, beleértve a hirdetőtáblákat, csevegőszobákat vagy a fórumokat. Az ilyen információkat és anyagokat mi nem ellenőriztük vagy hagytuk jóvá. A Honlapunkon más felhasználók által kifejtett nézetek nem képviselik a mi véleményünket vagy értékeinket.

MAGATARTÁSI SZABÁLYOK

          A Honlap használata során Ön vállalja, hogy betartja az összes vonatkozó törvényt, szabályt és rendeletet. Elvárjuk, hogy a Honlap felhasználói tiszteletben tartsák a törvényt, valamint mások jogait és méltóságát.

          Ön nem használhatja a Honlapot és a Honlapon keresztül kínált szolgáltatásokat:

 • oly módon, amely sérti az érvényes törvényeket vagy rendeleteket,
 • jogellenes vagy csalárd módon, illetve olyan módon, amelynek ilyen célja vagy hatása van,
 • károkozás vagy károkozási kísérlet céljára, illetve mások törvényes jogainak vagy méltóságának megsértése céljából,
 • arra, hogy egy másik személynek vagy jogi személynek adja ki magát a felhasználó, beleértve, korlátozás nélkül, a Társaság képviselőjének szerepét is,
 • bármilyen kéretlen vagy engedély nélküli reklám vagy egyéb promóciós anyag, illetve bármilyen más hasonló kérés továbbítására, illetve ezek küldésének elősegítésére,
 • adatbázis létrehozására a Honlapról letöltött és tárolt tartalom segítségével,
 • tudatosan olyan adatok továbbítására, küldésére vagy feltöltésére, amelyek vírusokat, trójaiakat, férgeket, kémprogramokat, reklámprogramokat vagy más káros programokat vagy hasonló számítógépes kódokat tartalmaznak, amelyek célja, hogy hátrányosan befolyásolják bármely szoftver vagy hardver működését,
 • arra, hogy jogosulatlanul hozzáférjen a Honlapunkhoz, a Honlapot tároló szerverhez vagy bármely más, a Honlapunkhoz kapcsolódó szerverhez, számítógéphez vagy adatbázishoz. Minden ilyen jogsértést jelentünk az illetékes bűnüldöző hatóságoknak, és az Ön személyazonosságának felfedése által együttműködünk ezekkel a hatóságokkal.

          Amennyiben tudomást szerzünk bármilyen tevékenységekről, információkról vagy anyagokról, amelyeket a Honlapon keresztül vagy azzal kapcsolatban tettek közzé, továbbítottak vagy más módon hoztak nyilvánosságra, és amelyek sértik a jelen Felhasználási feltételeket, jogunk van, viszont nem kötelességünk, hogy eltávolítsuk vagy letiltsuk az ilyen információkhoz vagy anyagokhoz való hozzáférést, vagy azonnali hatállyal megszüntessük a Honlapjaink használatát. Jogunkban áll továbbá felfedni az Ön személyazonosságát bármely harmadik fél előtt, aki azt állítja, hogy az Ön által a Honlapunkon közzétett vagy feltöltött tartalom sérti a szellemi tulajdonjogait vagy a magánélethez fűződő jogait.

MŰSZAKI FELELŐSSÉG

          Nem garantáljuk, hogy a Honlapunk hibáktól, rosszindulatú programoktól vagy vírusoktól mentes vagy biztonságos lesz. A felhasználó maga felel a Honlapunkhoz való hozzáféréshez szükséges információtechnológia, szoftver és platform beállításáért, valamint azok megfelelő használatáért. Javasoljuk, hogy használjon tűzfalat és vírusirtó szoftvereket.

          A törvény által megengedett mértékben nem vagyunk felelősek és nem vonhatnak minket felelősségre semmilyen kárért, amely az Ön számítógépében vagy bármely más tulajdonában keletkezik, miközben csatlakozik ehhez az Oldalhoz, vagy hozzáfér, használja és böngészi annak tartalmát, ideértve az anyagok, adatok, szövegek, képek, videó- vagy hanganyagok letöltése során bekövetkezett nemkívánatos káreseményeket.

          Ezen túlmenően, a törvény által megengedett mértékben nem vállalunk felelősséget semmilyen kárért, közvetlen vagy közvetett veszteségért vagy költségért, amely a Honlap nem megfelelő használatából vagy működéséből, illetve hasonló okokból eredhet; továbbá nem vagyunk felelősek a Honlapon közzétett vagy azon keresztül elérhető információk pontosságáért és aktualitásáért.

ADATVÉDELEM ÉS HOZZÁFÉRHETŐSÉG

          Az Adatvédelmi tájékoztató meghatározza azokat a feltételeket, amelyek alapján az Öntől gyűjtött vagy az Ön által megadott személyes adatokat kezeljük. Amikor Ön belép erre a Honlapra, el kell fogadnia az Adatvédelmi tájékoztató feltételeit.

          Az Adatvédelmi tájékoztató feltételei a jelen Felhasználási feltételek szerves részét képezik.

          A Honlapon kínált szolgáltatások némelyike nem igényel előzetes bejelentkezést, így Ön anélkül férhet hozzá ezen szolgáltatások tartalmához, hogy fel kellene fednie személyazonosságát. A honlap bizonyos részeinek látogatásához azonban ellenőriznünk kell az Ön személyazonosságát, hogy megállapítsuk, jogosult-e az adott részekhez hozzáférni. Ha úgy dönt, hogy nem adja meg a kért személyes adatokat, elfogadja annak lehetőségét, hogy nem férhet hozzá a Honlap bizonyos részeihez.

          A Honlap regisztrált felhasználók számára fenntartott csatornái a következők:

 • Hírlevélre való feliratkozás

A TÁRSASÁG HONLAPJAINAK LINKJEI

          Ön linket hozhat létre kezdőlapunk közvetlen elérése érdekében, feltéve, hogy ezt tisztességes és törvényes módon végzi, és azzal nem sérti hírnevünket, illetve nem haszonszerzési okból teszi. Nem hozhat létre olyan linket, amely a mi részünkről bármilyen formában társulást, jóváhagyást vagy támogatást sugall, abban az esetben, ha ez nem a valóságot fedi.

          Ön nem hozhat létre linkeket ezen Honlap felé olyan weboldalon, amely nem az Ön tulajdonát képezi. Honlapunk nem képezheti részét semmilyen más honlapnak, továbbá hivatkozást csak a kezdőoldal felé hozhat létre. Fenntartjuk a jogot, hogy értesítés nélkül visszavonjuk a linkek létrehozására vonatkozó engedélyünket.

          Amennyiben Ön a fentiektől eltérő módon kíván a Honlap tartalmára hivatkozni vagy azt felhasználni, Társaságunk előzetes írásos engedélyére lesz szüksége. Ilyen esetekben kérjük, forduljon a Jogi és Megfelelőségi Osztályunkhoz a következő telefonszámon: 0365.733.706 vagy e-mailben: compliance@richter-farmacia.ro

MEGFELELŐSÉG

          A jelen Felhasználási feltételek be nem tartása a Honlap használatára vonatkozó feltételek súlyos megszegésének minősül, és az alábbi intézkedések bármelyikét vagy mindegyikét eredményezheti:

 • az Ön Honlapunk használatára vonatkozó jogának azonnali, ideiglenes vagy végleges visszavonása,
 • az Ön által a Honlapunkra feltöltött bármely megjegyzés vagy anyag azonnali, ideiglenes vagy végleges eltávolítása,
 • figyelmeztetés küldése,
 • peres eljárást indíthatunk Ön ellen a jogsértésből eredő összes költség (beleértve, de nem kizárólagosan, az ésszerű adminisztratív és jogi költségeket) megtérítése érdekében,
 • egyéb jogi lépések,
 • ezen információk kiadása a jogérvényesítő hatóságok számára, oly módon, ahogyan azt szükségesnek látjuk.

ALKALMAZANDÓ JOG

          A jelen Felhasználási feltételekre, azok tartalmára és megfogalmazására (valamint minden szerződésen kívüli jogvitára vagy követelésre) a román jogszabályok érvényesek. Mindkét fél elfogadja a romániai bíróságok kizárólagos joghatóságát.

KAPCSOLAT

          Amennyiben a Honlappal vagy a Felhasználási Feltételekkel kapcsolatban bármilyen kérdése merülne fel, kérjük, forduljon a Jogi és Megfelelőségi Osztályunkhoz a 0365.733.706-os telefonszámon, illetve levelezését elküldheti a compliance@richter-farmacia.ro.

Facebook
YouTube
LinkedIn
X
Add to cart