Áruvisszavásárlási politika

A termékek visszaváltása

Figyelembe véve a fogyasztók védelméről szóló, módosított és kiegészített 21/1992. számú kormányrendelet, valamint a termékek értékesítéséről és a kapcsolódó garanciákról szóló 449/2003. számú törvény rendelkezéseit, a 2008. évi 266. sz. törvény - gyógyszertári törvény - speciális rendelkezéseit, valamint az egészségügyi reformról szóló 2006. évi 95. sz. törvény gyógyszerekre vonatkozó rendelkezéseit, a Richter Patikákban vásárolt termékekre az alábbi szabályok vonatkoznak:

A megvásárolt termékek, mivel természetüknél fogva gyorsan lebomolhatnak vagy tönkremehetnek, másrészt a speciális tárolási feltételek (hőmérséklet, páratartalom, fényerő - a használati utasításban, valamint a másodlagos csomagoláson feltüntetett feltételek) miatt, nem válthatók vissza, kivéve azokat, amelyek eltérést mutatnak az előírt vagy bejelentett tulajdonságoktól (rejtett hibát mutatnak), amelyek esetében a kereskedő köteles a fogyasztó kérésére azokat kicserélni, újragyártani vagy azok értékét visszatéríteni.

Így a hosszú élettartamú, garanciális tanúsítvánnyal rendelkező termékek (pl. vérnyomásmérők, elektromos fogkefék, vércukorszintmérők stb.), amelyek nem megfelelőek/az előírt jellemzőktől való eltérést mutatnak, minőséget illető kifogás tárgyát képezhetik; a fogyasztónak joga van elsősorban az eladótól a termék kijavítását vagy a termék kicserélését kérni, minden esetben költségtérítés nélkül. A fogyasztó csak akkor kérheti a kereskedőtől a termék árának visszatérítését, ha a termék nem javítható vagy nem kicserélhető.

E tekintetben a termékek értékesítéséről és a kapcsolódó garanciákról szóló 2003. évi 449. sz. törvény rendelkezései alkalmazandók.

A termékek a Richter Patikákban történt vásárlást igazoló blokk alapján válthatók vissza, amely a termékek vásárlásának dátumát is igazolja.

A visszaváltás csak abban a gyógyszertárban lehetséges, ahol a terméket vásárolták.

Ha a fogyasztó megtagadja a dokumentumokban kért adatok kitöltését, az lehetetlenné teszi a minőséget illető panasz megoldását.
A fogyasztónak nincs joga a megvásárolt termék visszavételére, ha rosszul választott, vagy a termék nem felel meg az igényeinek, vagy ha a hiányosságról a termék megvásárlásakor tudnia kellett volna.  

A fogyasztó nem jogosult a termék visszavételére, ha az megsérült, vagy ha a gyártó utasításait figyelmen kívül hagyva használták.

Facebook
YouTube
LinkedIn
X
Add to cart