HŰSÉGKÁRTYA

HŰSÉGKÁRTYA

A Richter patikákban megjutalmazzuk a hűséget, miközben gyors kiszolgálást biztosítunk, és garantáljuk a tájékoztatáshoz és a szabad választáshoz való jogot. Az együtt töltött évek alatt, minden igényre szabott hűségprogramokat dolgoztunk ki, legyen szó különleges ajánlatokról vagy olyan szolgáltatásokról, amelyek révén az egészségről és az életminőségről gondoskodtunk. 

A Richter Patika hűségkártyára az ezen az oldalon bemutatott szabályok vonatkoznak, amely ingyenesen kerül kiállításra, és valamennyi romániai Richter Patikában érvényes. A hűségkártya-tulajdonosoknak szóló árkedvezményeken és különleges ajánlatokon kívül lehetősége lesz arra is, hogy részt vegyen a hűséges ügyfeleknek szóló kampányok nyereményjátékaiban az ország összes Richter patikáiban.

A Richter Patika hűségkártyára vonatkozó szabályok

Ezt a hűségprogramot a Maros megye, 547367 Koronka település, 1B/1. sz. alatti székhellyel rendelkező Gedeon Richter Farmacia SA (cégjegyzékszám: J26/578/1992, adószám: RO3099791, bankszámlaszám: RO77RNCB0106146173340001, számlakezelő bank: BCR Kolozsvár) szervezi és bonyolítja le.

A programban résztvevők kötelesek betartani az alábbiak szerint a Hivatalos Szabályzatban (a továbbiakban: "Szabályzat") foglalt feltételeket. A Szabályzat a kampányprogram bármely résztvevője által megtekinthető bármely Richter patikában. A Szervező fenntartja a jogot a jelen Szabályzat módosítására vagy megváltoztatására, ezen módosítások pedig kizárólag ezek előzetes nyilvános bejelentését követően léphetnek hatályba.

A hűségprogram lebonyolítási területe

A Hűségprogramot Románia-szerte a Richter patikákban szervezzük és bonyolítjuk le.

Részvételi feltételek

RICHTER PATIKA hűségkártyát kaphat minden 18. életévét betöltött természetes személy. A kártyát csak azt követően adjuk ki, hogy a kérelmező minden szükséges információt megadott a Hűségkártya-kibocsátási űrlap kitöltéséhez, valamint ellenőrizte és aláírta azt. A Hűségkártya-kibocsátási űrlapot a Szervező képviselői online töltik ki és nyomtatják ki a gyógyszertárakban. A résztvevő köteles ellenőrizni a kitöltött adatokat és aláírni a Hűségkártya-kibocsátási űrlapot.

A Hűségkártya-kibocsátási űrlapon kötelezően kitöltendő mezők a következők: családi név, utónév, nem, születési idő, lakóhely és megye, telefonszám, e-mail cím, 18 év alatti gyermekek adatai. Az aláírást követően, a Hűségkártya-kibocsátási űrlapot annál a Richter patikánál kell leadni, ahol azt kitöltötték.

Az alá nem írt vagy hiányosan kitöltött űrnap nem érvényes, melynek következtében a hűségkártya nem lesz használható.

A RICHTER PATIKA hűségkártya igénylése

A kártya a helyszínen, a bármely Richter Patikában igényelhető a Hűségkártya-kibocsátási űrlap kitöltését és aláírását követően.

Előnyök

A RICHTER PATIKA hűségkártya a következő előnyöket kínálja:

  1. A helyszínen érvényesíthető kedvezmények nyújtása a Richter patikákban a megjelölt termékekre. A hűségkártya által biztosított kedvezmények nem vonhatók össze a patikák más akcióival.
  2. Speciális akciós ajánlatok kihasználása és nyereményjátékokon való részvétel lehetősége, amelyek kizárólag a hűséges ügyfeleknek szólnak.
  3. Közvetlen árengedmények formájában nyújtott kedvezmények a gyógyszertárakban értékesített egyes termékekre a Gedeon Richter Farmacia SA kereskedelempolitikájának és a hatályos jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően.

A közvetlen árkedvezmények nyújtásának mechanizmusa

Jelen Szabályzat alapján, a hűségprogram keretében alkalmazott kedvezményekre a következő feltételek vonatkoznak: 

Az árcsökkentéssel történő közvetlen árengedményt csak azzal a feltétellel alkalmazzuk a termékekre, ha a végső kiskereskedelmi ár (a nyújtott árkedvezményből adódóan) magasabb, mint a termék beszerzési költsége a hatályos jogszabályi előírásoknak megfelelően. Abban az esetben, ha az árkedvezmény alkalmazásakor a termékek eladási ára a beszerzési ár alá csökken, vagy azzal megegyezik, az árkedvezményt ennek megfelelően csökkenteni kell ahhoz, hogy a termékek és/vagy a szolgáltatások végső kiskereskedelmi ára magasabb legyen a beszerzési árnál.

A hűségkártya használata

Ahhoz, hogy a hűségkártyával járó előnyöket igénybe vehesse, az ügyfélnek bármilyen termék vagy szolgáltatás igénylésekor be kell mutatnia a hűségkártyáját a gyógyszerésznek.

A hűségkártya elvesztése, eltulajdonítása vagy megsemmisülése

Amennyiben a hűségkártya elveszik, ellopják vagy megsemmisül, az ügyfélnek ezt a legközelebbi patikában be kell jelentenie, mely után új kártya kiállítását kérelmezheti. Az új hűségkártya kiállításakor az ügyfélnek újra ki kell töltenie a regisztrációs űrlapot. A kártyacsere ideje alatt a hűségkártyához kapcsolódó kedvezmények és egyéb előnyök nem vehetők igénybe.

A hűségprogram időtartama

A hűségprogram időtartama meghatározatlan. A Gedeon Richter Farmacia SA bármikor dönthet úgy, hogy megszünteti a hűségprogramot. A program megszűnésére vonatkozó értesítés a megszüntetési időpont előtt legalább 15 nappal közzé lesz téve valamennyi Richter patikában.

A hűségkártya érvényessége

A Gedeon Richter Farmacia SA fenntartja a jogot, hogy érvénytelennek minősítse azokat a hűségkártyákat, amelyeket 12 egymást követő hónapon keresztül nem használtak.

A szabályzat módosítása

A Gedeon Richter Farmacia SA fenntartja a jogot a jelen szabályzat módosítására vagy megváltoztatására, és vállalja, hogy az ilyen módosításokat a www.richter-farmacia.ro weboldalon és bármely más, általa megfelelőnek ítélt kommunikációs csatornán keresztül nyilvánosságra hozza.

A személyes adatok feldolgozása

A Gedeon Richter Farmacia S.A., mint adatkezelő, és a Setrio Soft SRL, mint megbízott fél, feldolgozzák az Ön által jelen dokumentumon keresztül megadott személyes adatokat a Hűségprogramban való részvétel érdekében. Minden kitöltött űrlap az adatkezelő megbízottai által rendelkezésre bocsátott adatbázisba kerül, amelyhez a Gedeon Richter Farmacia S.A.-n belül korlátozott számú személynek, valamint a megbízott fél támogató csapatához tartozó felelős személyeknek van hozzáférése. Az adatokat a Setrio Soft SRL megbízott fél és szerződéses alvállalkozói kapják meg. Ezek az adatok/információk (családi név, utónév, nem, születési dátum, lakóhely városa és megyéje, telefonszám, e-mail cím, aláírás, vásárlási előzmények) lehetővé teszik számunkra, hogy hűségkártyát állítsunk ki Önnek, és különböző akciók révén tájékoztassuk Önt tevékenységeinkről. Ha ezt nem szeretné, kérjük, írja be a NEM szócskát minden egyes kommunikációs csatorna mellé (SMS, telefon, e-mail). A hűségkártya kibocsátásának megtagadása lehetetlenné teszi a hűségkártya kiállítását, és így a hűséges ügyfeleknek nyújtott kedvezmények biztosítását is. A reklám- és marketingcélú tevékenységek visszautasítása lehetetlenné teszi számunkra, hogy tájékoztassuk Önt tevékenységeinkről és folyamatban lévő kampányainkról. Ha Ön megtagadja, hogy kapcsolatba léphessük Önnel a termékek gyógyszertári elérhetőségével kapcsolatosan, az lehetetlenné teszi számunkra, hogy jelezzük a termékek gyógyszertárba való megérkezését. A 679/2016-os általános adatvédelmi rendelet értelmében Ön jogosult a személyes adataihoz való hozzáférésre, kérelmezheti az adatok helyesbítését vagy törlését, valamit az adatfeldolgozás korlátozását, tiltakozhat az adatkezelés ellen, adathordozhatósághoz való jog, hozzájárulás bármikori visszavonásához való jog illeti meg a hozzájárulás visszavonása előtti beleegyezés alapján végzett adatkezelés jogszerűségének sérelme nélkül, ugyanakkor jogosult arra, hogy ne terjedjen ki Önre az automatizált adatkezelésen alapuló döntés hatálya. Ezen jogok gyakorlása érdekében Ön írásos, keltezéssel és aláírással ellátott kérelmet nyújthat be a Gedeon Richter Farmacia S.A.-hoz a Koronka, 1B/1. sz., Maros megye címre, az adatvédelmi tisztviselőnek címezve, vagy a protectiadatelor@richter-farmacia.ro e-mail címre. Önnek joga van továbbá panaszt tenni a Nemzeti Adatvédelmi Felügyeleti Hatóságnál és bírósághoz fordulni. Ugyanakkor, az adatokat külföldre nem továbbítjuk. protectiadatelor@richter-farmacia.ro. De asemenea, va este recunoscut dreptul de a depune o plangere in fata Autoritatii Nationale de Supraveghere privind Protectia Datelor cu Caracter Personal si de a va adresa justitiei. Totodata, acestea nu se vor transfera in strainatate.

Ügyfélszolgálat

A RICHTER PATIKA hűségkártya igénylésével, használatával vagy megújításával kapcsolatos bármilyen információért az ügyfelek a szervezőhöz fordulhatnak a relatiiclienti@richter-farmacia.ro címen, vagy a  0365.733.710 .

Facebook
YouTube
LinkedIn
X
Add to cart